Information

Wat is zedenleer?

NIET-CONFESSIONELE ZEDENLEER… WAT IS DAT?

In de lessen niet-confessionele zedenleer leren de kinderen over waarden en normen, en dit op een vrijzinnig humanistische basis.

De kinderen krijgen de kans om zelf hun weg te vinden.

 

KINDEREN LEREN...

-         over zichzelf en hun gevoelens en gedachten.

-         over hoe ze willen leven, waarom ze iets doen of juist niet doen (handelen volgens eigen inzichten).

-         hun mening verwoorden.

-         dat niet iedereen dezelfde mening heeft.

-         over wat mensen denken en doen, en waarom.

-         hoe ze op een fijne manier met anderen kunnen omgaan.

-         over hoe ze zorg kunnen dragen voor de wereld om hen heen

 

HOE DOEN WE DAT?

-         aan de hand van concrete situaties of verhalen die aansluiten bij de leefwereld van de kinderen.

-         via diverse spelvormen.

-         via allerlei gespreksvormen.

-         via partner- en groepswerk, waarin ze leren  samenwerken, taken verdelen, verantwoordelijkheid nemen en op een verdraagzame en respectvolle manier met elkaar omgaan.

Op deze manier willen we kinderen laten groeien tot fijne, kritisch en zelfstandig denkende en handelende jongeren.

Jongeren die zich met respect en verantwoordelijkheidszin, op een verdraagzame manier, willen engageren om mee te bouwen aan een humane wereld.