Information

Pimp je speelplaats: aanvraag tot subsidie

Dat de bouw goed en wel gestart is kan je nu met eigen ogen zien. Hieraan ging heel wat werk vooraf dat voor de buitenwereld veel minder zichtbaar was: plannen maken, ontwerpen bedenken, voorstellen aanpassen, materialen vergelijken en noem maar op.

Volgend jaar willen we onze speelplaats en de bijkomende speelweide grondig aanpakken. Als we dat snel willen realiseren is een goede voorbereiding noodzakelijk, en daar is een heel team al aan bezig! Er werd al heel wat administratief werk verzet. Deze nieuwe speelweide zal een aardige duit kosten. We hopen dan ook op steun van enkele subsidies en er werd een dossier samengesteld voor deze aanvraag. Enkele zaken die in dit dossier (wat uitgebreider) aan bod komen:

Wat is onze speelplaatsvisie?

We zien de speelplaats als verlenging van onze klaslokalen en willen er ruimte bieden om ervaringsgericht en levensecht te kunnen leren. Als brede school willen we bij de uitwerking hiervan ook samenwerken met alle mogelijke betrokkenen. We willen oog hebben voor elk individueel kind en willen hen plaats bieden voor fantasiespel, een plaats om zich uit te leven maar evenzeer om tot rust te komen, een verstopplekje om even alleen te zijn... Dit alles natuurlijk in een omgeving waar veiligheid centraal hoort te staan. Als MOS-school willen we natuurlijk ook ook bijdragen aan een natuurvriendelijke omgeving voor plaatselijke fauna en flora die ook in de lessen aan bod kunnen komen. Dat leerlingen kunnen helpen bij de aanplanting en verwezenlijking komt hier natuurlijk alleen maar ten goede! 

Wie maakt deel uit van dit project?

Dit project werd opgestart door twee ouders met een groot hart voor natuur en wordt uitgewerkt door een projectteam dat bestaat uit de directie, het speelplaatsteam (=1 leerkracht per graad, incl voor de kleuters), vertegenwoordiging van de gemeente Zemst, van de ouderraad en van het Regionaal Landschap Groene Corridor en de ouders

Waarom dit project?

Door de nieuwbouw verdwijnt het meeste groen dat momenteel in onze school aanwezig was. Hier moest iets aan gebeuren en dus werden de koppen snel bij elkaar gestoken om te brainstormen over een mogelijke aanpak. We willen natuurlijk zo snel mogelijk weer die school in het groen worden!

Wat willen we realiseren?

Een eerste brainstorm werd reeds snel gehouden. Iedereen kon daaraan deelnemen. Leerkrachten, leerlingen maar ook ouders werden aangemoedigd om hun wildste dromen met ons te delen. Deze ideeën werden in een enquête gegoten waarbij alweer alle participanten konden stemmen. Zo ontstond er een top 10 van zaken die jullie graag verwezenlijkt willen zien. Hier gaan we graag verder mee aan de slag!

We houden jullie uiteraard op de hoogte van de verdere stappen in dit project
en willen jullie langs deze weg alvast bedanken voor jullie enthousiaste medewerking!