Disclaimer


Dit is de site van de Gemeentelijke Basisschool De Pimpernel, Spiltstraat 274, 1980 Zemst-Laar.


De draagwijdte van de informatie die de site bevat

- De GBS De Pimpernel Zemst-Laar wil de informatie met betrekking tot hun school toegankelijker maken.

- Zij spant zich in om relevante en juiste informatie te geven en om de informatie actueel te houden. De gegevens zijn echter niet noodzakelijk volledig, nauwkeurig of bijgewerkt.

- De site brengt ook links met andere sites tot stand.De bescherming van de persoonlijke levenssfeer

- Alle persoonsgegevens en/of foto’s op deze site zijn gepubliceerd na schriftelijke toestemming van de betrokkenen. Deze zullen uitsluitend gebruikt worden voor de werking en het beleid van de school.

- U heeft het recht tot weigering van publicatie.Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten

- Tenzij anders aangegeven, kunt U de informatie vrij en kosteloos raadplegen. U kunt ze downloaden en kopiëren voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik op voorwaarde dat u daarbij duidelijk de bron vermeldt.

Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (o.a. foto’s) is altijd een voorafgaande toestemming vereist. Wat het auteursrecht van gegevens van gelinkte sites betreft, zijn de regels, opgelegd door de eigenaars van die sites, van toepassing.

- Alle rechten over de inhoud en de architectuur van deze site, met name – doch niet uitsluitend – over de foto’s, teksten, logo’s, … zijn voorbehouden. Ze worden beschermd door de nationale en internationale wetteksten.Aansprakelijkheid

Door te surfen op deze site stemt U in met hierna volgende aansprakelijkheidsbeperking. De GBS De Pimpernel Zemst-Laar kan in die gevallen evenmin financieel aangesproken worden.

- De GBS De Pimpernel Zemst-Laar is niet aansprakelijk voor de aanwezigheid van achterhaalde, onjuiste, onvolledige informatie of voor het ontbreken van informatie.

- Zij is niet aansprakelijk voor de inhoud van andere sites waarnaar gelinkt wordt.

- Zij is niet aansprakelijk ingeval U de informatie aanwendt in strijd met deze disclaimer en wettelijke bepalingen.

- Zij is niet aansprakelijk ingeval U schade lijdt door het surfen op de site of door onderbrekingen in de beschikbaarheid van bepaalde gegevens.


Bronvermelding: Zemst.be