Zesde Leerjaar

Wie zit er in deze klas?

Elke Tobback

jufelke@depimpernel.be

Stukje van de juf

Gimme berichten

Regelmatig worden er via Gimme berichten en brieven verstuurd die belangrijk zijn. De knop hieronder leidt u naar de gimme website. Hier kan u deze berichten en brieven bekijken.

Bekijk gimme berichten